Αγορά 2.300 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη την 15.10.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,27 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές, συνολικής αξίας 19.025 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα