Απαιτούνται μέτρα για την τόνωση της αγοράς εργασίας

Οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε η τόνωση της αγοράς εργασίας να συμβαδίσει με την ανάκαμψη της οικονομίας, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού
Τυχαία Θέματα