Με νέο υπολογισμό η έκτακτη εισφορά σε απαλλασσόμενες αποδοχές

Οι αποζημιώσεις απολυμένων καθώς και τα εφάπαξ συνταξιοδότησης που χορηγούν τα ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικοί οργανισμοί, όπως και τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων δεν θα
Keywords
Τυχαία Θέματα