Άγονες Γραμμές: Μόνο πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορές

Πέντε αεροπορικές εταιρίες δήλωσαν τελικά συμμετοχή στο διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των 24 αγόνων γραμμών που είχε ματαιωθεί λόγω των εκλογών. Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης
Keywords
Τυχαία Θέματα