Όμιλος PeopleCert: Στη διεύθυνση του contact center η κυρία Αριάδνη Εξωμανίδου

Με επενδύσεις στο χώρο του Customer Service και ενίσχυση του Contact Center συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία ο όμιλος PEOPLECERT.

Η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου, μετά την προσθήκη των πιστοποιήσεων του οργανισμού City & Guilds (Αγγλική γλώσσα, επαγγελματικά προσόντα) και την προσθήκη των επαγγελματικών πιστοποιήσεων πληροφορικής του ιδρύματος ECDL, οδήγησαν τη διοίκηση του ομίλου

στην απόφαση να συνεχίσει τις επενδύσεις, τόσο σε υποδομές, όσο και σε στελεχιακό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εξελίσσεται σε μια αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα (business unit) τη γενική διεύθυνση της οποίας αναλαμβάνει η κυρία Αριάδνη Εξωμανίδου.

O κύριος Κωνσταντίνος Κεσεντές, γενικός διευθυντής του ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Με πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και με εφόδιο την τεχνογνωσία της στο χώρο των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, η κυρία Εξωμανίδου θα ηγείται πλέον μιας δραστη

Keywords
Τυχαία Θέματα