Ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί απείχαμε από την ψηφοφορία για τον Κανονισμό της νέας ΚΑΠ

Τη στάση τους να απέχουν από την τελική ψηφοφορία για τον Κανονισμόγια τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας ΚΑΠ, αιτιολογούν με κοινή δήλωσή τους οιευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠροοδευτικήΣυμμαχία.

Η επιλογή τους, αναφέρουν ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάγκης ναυπερασπιστούν τις εθνικές κόκκινεςγραμμές και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. «Για την Αριστερά και τονΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μεταρρύθμιση της

ΚΑΠ συνδέεται με τη στήριξη του αγροτικούεισοδήματος και την καθημερινή μάχη για επιβίωση των αγροτών, που στη χώραμας έχουν χτυπηθεί πολλαπλά από την οικονομική κρίση, τις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής και την αυξανόμενη καιεντεινόμενη αστάθεια των αγορών» υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές Πέτρος Κόκκαλης,Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, Στέλιος Κούλογλου, ΈλεναΚουντουρά.

Στην δήλωσή τους κάνουν λόγο για μίαπιο ανθεκτική γεωργία, μια γεωργία σε ανθρώπινη κλίμακα που είναι ζωτικήςσημασίας για την αειφορία, τη δημόσια υγεία, αλλά και τις προοπτικές μίαςλειτουργικής και σταθερής οικονομίας. Και επισημαίνουν επιπλέον:

«Κανείς δεν έχει χρόνο γιαπεραιτέρω αδράνεια και κενό αναστοχασμό, κανείς δεν μπορεί να περιμένει, είτεμιλάμε για τα μέχρι σήμερα, αλλά και τα μελλοντικά θύματα της κλιματικήςαλλαγής, είτε για τους παραγωγούς που πρώτοι από όλους μας έχουν συνδέσει τημοίρα τους με την αποτελεσματικήαντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμαπροτεραιοτήτων, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στοΕυρωκοινοβούλιο απείχε από την τελική ψηφοφορία για τον Κανονισμό για ταΣτρατηγικά Σχέδια, διότι:

1. Η τροπολογία που ψηφίστηκε για υποχρέωση πλήρους εσωτερικήςσύγκλισης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως το 2026, αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα.

2. Η τροπολογία που εξαιρεί το 60% των πόρων για την εξισωτική αποζημίωσηαπό τις παρεμβάσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχουςτης ΕΕ δεν είναι αποδεκτή για τη χώραμας. Πάγια θέση είναι η εξισωτικήαποζημίωση να συνυπολογίζεται στο 100% στις δαπάνες για περιβάλλον και κλίμα.

3. Οι τροπολογίες σχετικά με τα οικολογικά προγράμματα, το capping που προέκυψε ως αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ είναισε πολλά σημεία ασύμβατες με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ,στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των Στρατηγικών «Από τοΑγρόκτημα στο Πιάτο» και την Βιοποικιλότητα.

4. Η υπερψήφιση τροπολογίας που εισάγει ένα ακόμη υποχρεωτικό ποσοστότης τάξης του 30% του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης,που θα πρέπει να κατανεμηθεί σε συγκεκριμένα μέτρα όπως τα εργαλεία διαχείρισηςκινδύνων και δημιουργεί ακόμη πιο δεσμευτικούςόρους για την κατάρτιση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει εδώ.

Έπονται μάχες που θα δοθούν στον τριμερή διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν, όπου θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις της Ελλάδας, του αγρότη, αλλά και του απλού καταναλωτή.

Η τελική μας στάση θα καθοριστεί με βάση όλα τα ανωτέρω και αφότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία».

The post Ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί απείχαμε από την ψηφοφορία για τον Κανονισμό της νέας ΚΑΠ appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα