Η MLS Α.Ε: αγοράζει μετοχές

Η MLS Πληροφορική Α.Ε αγόρασε 6.530 ιδίες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 1,54 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.084,10 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα