ΕΤF από την Εθνική Αsset Management

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Keywords
Τυχαία Θέματα