ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.: Άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα 3,85 MW

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 MW χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Keywords
Τυχαία Θέματα