Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου «κοιτάει» τα 1,58

Τα τρέχοντα επίπεδα τιμών που διαπραγματεύεται η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ δολαρίου (1 ευρώ ισούται με 1,5 δολάρια ) θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά για την μεσοβραχυχρόνια τάση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Keywords
Τυχαία Θέματα