Όλες οι αλλαγές στους δείκτες κεφαλαιοποίησης του ΧΑ

Στην εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών κεφαλαιοποίησης προχώρησε η επιτροπή δεικτών του ΧΑ. Πρόκειται για αλλαγές που θα εφαρμοστούν από την 1η Δεκεμβρίου.
Τυχαία Θέματα