Παρέμβαση της Κυβέρνησης για το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εισάγει μέτρα για να μειωθεί το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο για το κράτος όσο και για τους ίδιους τους πολίτες.
Keywords
Τυχαία Θέματα