Εγκατάσταση σε ΒΙΠΕ με λιγότερες άδειες

Δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις όπως μείωση της εισφοράς σε γη, αύξηση των επιδοτήσεων, ευνοϊκοί όροι δόμησης και βελτιωμένες υποδομές
Keywords
Τυχαία Θέματα