Η περί αγγέλων διδασκαλία

11:50 8/11/2019 - Πηγή: dogma


Κατὰ τὸν ἱερὸ Δαμασκηνὸ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς ἐξ οὐκ ὄντων τῶν ἀγγέλων. Οἱ ἄγγελοι εἶναι κτίσματα τοῦ Θεοῦ, φέρουν ὅμως τὴν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ τους, ὡς λογικὰ καὶ αὐτεξούσια ὄντα.

The post Η περί αγγέλων διδασκαλία appeared first on Dogma.

Τυχαία Θέματα