Υποστήριξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης

Τριάντα προτάσεις από όλη την Ελλάδα, από τις οποίες οι μισές περίπου στην Αττική, περιλαμβάνει η πρώτη ομάδα προτάσεων προς αξιολόγηση, στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία - υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-Off και Spin-Out», όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και.
Keywords
Τυχαία Θέματα