Σέλμαν: Με 100% στη θυγατρική Τζήλος ΑΕΕ

Μοναδικός μέτοχος με ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία Ι.ΤΖΗΛΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία κατέστη η Σέλμαν, μετά την αγορά ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου στις 20.10.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα