Το ΒΕΑ για θέματα αντιμετώπισης παρεμπορίου

14:26 21/7/2009 - Πηγή: Express
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (20-7-09) αποφασίστηκε εντατικοποίηση εργασιών της επιτροπής παρεμπορίου, η οποία τίθεται υπό την εποπτεία του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Π. Ανεβλαβή. Στην Επιτροπή θα μετέχουν και όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτίθενται να συμβάλλουν στην συνεχή ανάδειξη και παρακολούθηση.
Keywords
Τυχαία Θέματα