Επιχορηγούνται μέχρι ποσοστού 60% οι επενδύσεις αναβάθμισης της ποιότητας προϊόντων ή ...

09:52 21/7/2009 - Πηγή: Express
ME τις ισχύουσες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, επιχορηγούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω διάταξη είναι αφενός να προκύπτει ουσιαστική και μετρήσιμη.
Keywords
Τυχαία Θέματα