Συνάλλαγμα της 22 Ιουνίου 2009

16:12 22/6/2009 - Πηγή: Express
Τμήμα Πράξεων Συν/τος Αθήνα, 22 Ιουνίου 2009 Α/A 113 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 22.06.09 EURO FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATES (ποσότητα.
Keywords
Τυχαία Θέματα