Συνάλλαγμα της 1 Ιουλίου 2009

16:43 1/7/2009 - Πηγή: Express
Τμήμα Πράξεων Συν/τος Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009 Α/A 120 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 01.07.09 EURO FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATES (ποσότητα νομίσματος ανά.
Keywords
Τυχαία Θέματα