ΠΟΛ 1074/2012: Οδηγίες υποβολής βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

19:49 30/3/2012 - Πηγή: Express
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1074/23.3.2012, το Υπουργείo Οικονομικών παρέχει οδηγίες για τον τύπο, το περιεχόμενο και το τρόπο υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.Η ΠΟΛ.1074/23.3.2012:Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών.
Keywords
Τυχαία Θέματα