ΠΟΛ 1072/2012: Οδηγίες υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7-Φ-01.015)

19:19 30/3/2012 - Πηγή: Express
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1072/21.3.2012 του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με.
Keywords
Τυχαία Θέματα