Πειραιώς Asset Management: Ανάληψη διαχείρισης 5 Α/Κ της ING ΑΕΔΑΚ

16:44 13/7/2009 - Πηγή: Express
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων, ανακονωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία για την ανάληψη της διαχείρισης των πέντε (Ελληνικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ING ΑΕΔΑΚ. .
Keywords
Τυχαία Θέματα