Υπουργική Απόφαση για τη σφράγιση καταστημάτων κι επιχειρήσεων από τους δήμους

Απόφασή για τη «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία», υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Προκόπης Παυλόπουλος.Όπως αναφέρεται στην Απόφαση, η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας, στην εντολή αναγράφονται τα στοιχεία του καταστήματος, ο λόγος σφράγισης, η χρονική διάρκεια αυτής και ορίζεται η μέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.Επιπλέον, η σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 24ωρο, ενώ η απουσία του ενδιαφερομένου
δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Η εντολή σφράγισης δίδεται στον ενδιαφερόμενο πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκτέλεσή της, προκειμένου να απομακρυνθούν από το κατάστημα ευπαθή προϊόντα ή να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες της επιχείρησης. Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει οριστεί, από τουλάχιστον δύο δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι συντάσσουν έκθεση
Keywords
Τυχαία Θέματα