Νέα έργα για την Εδραση - Χ. Ψαλλίδας

09:47 3/6/2009 - Πηγή: Express
THN εκτέλεση τεσσάρων έργων με γεωτεχνικό αντικείμενο, που το συνολικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 1.997 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανέλαβε πρόσφατα η εταιρία Εδραση - Ψαλλίδας. Παράλληλα, η κατά 100% θυγατρική της εταιρία Edrasis Construct Grup Srl υπέγραψε στη Ρουμανία.
Keywords
Τυχαία Θέματα