Νέος ορισμός του εμπορικού κέντρου

08:45 3/6/2009 - Πηγή: Express
ΔIEYKPINIΣEIΣ ως προς τον ορισμό του εμπορικού κέντρου έδωσε το Yπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο αριθμ. 1040776/2851/209/Β0014/2009 με την οποία επέρχεται τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 απόφασης για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων. Η εγκύκλιος έχει ως εξής: .
Τυχαία Θέματα