Φουρλής Συμμετοχών: Διανομή μερίσματος

13:01 15/6/2009 - Πηγή: Express
Τη διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανα μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Φουρλής Συμμετοχών για τη χρήση του 2008. Επί του μερίσματος της χρήσης 2008 ποσού 0,36 ευρώ ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα.
Keywords
Τυχαία Θέματα