Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: κλείσιμο 13-01-2010

20:31 13/1/2010 - Πηγή: Express
Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση (κλείσιμο) των δεικτών μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς και την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή, ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο. .
Τυχαία Θέματα