ΥπΕΕ: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών 2009 – 2012

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιό της, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ολοκλήρωσε η Υπ.Ε.Ε. Το σχέδιο που αφορά την περίοδο 2009-2012, αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου τετραετούς σχεδίου και όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, φέρει μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίησή του. Η Υπ.Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα να δραστηριοποιείται στην πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και στην έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπ.Ε.Ε. μέσω του ΣΟΔΝ, συνεργάζεται άριστα με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνειακή Υπηρεσία), με τις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.

Προτεραιότητες του νέου σχεδίου είναι οι εξής:

• Ενίσχυση της δράσης των αρμόδιω

Keywords
Τυχαία Θέματα