ΕΕ: Δέσμη μέτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

15:46 22/7/2009 - Πηγή: Express
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε σήμερα σειρά διαρθρωτικών μέτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή αναφέρει πως θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως η παρέμβαση, οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση και οι επιστροφές κατά τις εξαγωγές..
Keywords
Τυχαία Θέματα