Μπήτρος: Ολοκλήρωση συγχώνευσης θυγατρικών εταιριών

17:09 7/1/2010 - Πηγή: Express
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών, "Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ", με άμεση συμμετοχή - κατά ποσοστό 54,54% - και έμμεση συμμετοχή - μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της - "Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ" - κατά ποσοστό 35,96% - και "Θώραξ Αντισεισμική ΑΕ", 100%.
Keywords
Τυχαία Θέματα