Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ

O κ. Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος του Νικολάου τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε αντικατάσταση του κ. Ανάστασιου Τσάμη του Δημητρίου, ο οποίος αποχώρησε από την Τράπεζα.Έπειτα από την παραπάνω αντικατάσταση, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

- Ο υπεύθυνος Λειτουργιών

και Διαδικασιών κ. Αναστάσιος Καρκαζής του Αθανασίου τοποθετήθηκε και Επικεφαλής της νεοσυσταθείσης Μονάδας Πιστοδοτήσεων.

- Ο κ. Δημήτριος Χρονόπουλος του Ιωάννη τοποθετήθηκε Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δεν υπηρετεί πλέον στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ως Ειδικός Σύμβουλος.Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος σήμερα, Πέμπτη, αποχώρησαν και οι ακόλουθοι λειτουργοί από την Τράπεζα:- ο κ. Σταμάτης Πέρκιζας του Δημητρίου, τέως Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Marketing. -ο κ. Γεώργιος Τιμίνης του Αρμ

Keywords
Τυχαία Θέματα