Απολογισμός του «Rethink»: Αναγκαία η αλλαγή του σχεδιασμού της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών

Στα συμπεράσματα της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας και η δημιουργία ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης
Τυχαία Θέματα