Ποιοι είναι οι νέοι Διευθυντές Σπουδών του υπ. Παιδείας

10:35 16/9/2020 - Πηγή: Esos

Ορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , οι νέοι  Προϊστάμενοι  Διευθύνσεων και Αυτοτελούς Τμήματος ως ακολούθως, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α ́26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όχι πέραν της 31/08/2021:1. Ζυμβρακάκη Ιωάννη  (ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ- 23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.2. Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) στη θέση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της...

Keywords
Τυχαία Θέματα