μάθεις

09:15 28/11/2017 - Πηγή: Esos

Καθ. Σωκράτης Καπλάνης πρ. Πρόεδρος ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1. Η ανάγκη ολοκλήρωσης της φυσιογνωμίας των ΤΕΙ με το μετασχηματισμό τους σε Πανεπιστήμια αποτελεί ένα διαρκή στόχο που θεμελιωνόταν εκάστοτε με σοβαρά και λογικά επιχειρήματα από το 1983, ευθύς με τη γέννηση του θεσμού. Με καθαρή πολιτική σκέψη από όλες τις πλευρές, ειλικρίνεια και διαφάνεια, η εκκρεμότητα αυτή του θεσμού της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει επί τέλους να τερματιστεί. 2.Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές παραβλέπουμε τις θεσμικές ανάγκες για Ανώτατη Τεχνολογική/Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως αυτές διατυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του νόμου-πλαίσιο [1] και παραγνωρίζουμε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να...

Keywords
Τυχαία Θέματα