3.800 αιτήσεις για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Kέντρα Ξένων Γλωσσών

06:22 23/3/2018 - Πηγή: Esos

O συνολικός αριθμός των αιτούντων χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Kέντρα Ξένων Γλωσσών κατά το χρονικό διάστημα από 26-3-2014 έως 8-2-2017 ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 3800.Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α ́ 74/26-03-2014), έως και έως και 8-2-17 και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης αυτής σε επίπεδο T2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος...

Keywords
Τυχαία Θέματα