Ξενοδόχοι: Ζητούν από το ΣτΕ ακύρωση του Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπει το πλαίσιο για τον Τουρισμό προσέβαλε ενώπιον του ΣτΕ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.Η αίτηση ακυρώσεως κατατέθηκε χθες και στρέφεται κατά της απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής του Τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 4/6/2009 (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1138 Β 11/6/2009), κατά το μέρος που με αυτή εγκρίθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού,
αλλά και κατά το μέρος, που εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού αυτού πλαισίου.Είναι γνωστό, ότι το ΞΕΕ, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, είχε αντιταχθεί, μαζί με άλλα μέλη του, όπως το ΤΕΕ, ο ΣΕΒ, και περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε σειρά ρυθμίσεων του Ειδικού Πλαισίου και κυρίως στα άρθρα 9 και 10 και είχε καταθέσει λεπτομερείς παρατηρήσεις κα
Keywords
Τυχαία Θέματα