Νέος Περιφερειακός Διευθυντής της PRMIA στην Ελλάδα ο Μ. Χαραλαμπίδης

Διορίστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2009 ο Μιχαήλ Π. Χαραλαμπίδης στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή του Παραρτήματός της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνων (PRMIA) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μ. Χαραλαμπίδης κατέχει τη θέση του Chief Risk Officer του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς επίσης θεμάτων κεφαλαιακής διαχείρισης, προληπτικής εποπτείας και εποπτικών αναφορών και προσαρμοσμένης έναντι του κινδύνου αποδοτικότητας.
Keywords
Τυχαία Θέματα