Τράπεζα Πειραιώς: Δεν εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επειδή διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με το δείκτη equity Tier I να εκτιμάται σήμερα στο 8,2% -χωρίς να περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου ύψους €370 εκ. και τα υβριδικά κεφάλαια- έναντι 7,4% το Δεκέμβριο του 2008. Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας,

κ. Αλέξανδρος Μάνος σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αντίστοιχη κίνηση της Alpha Bank.«Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αυτό διότι διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με το δείκτη equity Tier I να εκτιμάται σήμερα στο 8,2% -χωρίς να περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου ύψους €370 εκ. και τα υβριδικά κεφάλαια- έναντι 7,4% το Δεκ.2008. O δείκτης μόχλευσης ενσώματα ίδια κεφάλαια προς ενσώματο ενεργητικό (tangible equity to tangible assets) του Ομίλου Πειραιώς βρίσκεται σήμερα άνω του 5,7% από 5,0% το Δεκ. 2008.&n
Keywords
Τυχαία Θέματα