Το αντίκτυπο της εφαρμογής του CRM στις επιχειρήσεις

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην σωστή και αποδοτική εφαρμογή του CRM (Customer Relationship Management), είναι η σχέση του κόστους υλοποίησης, με το κέρδος που προκύπτει από την εφαρμογή του. Το θέμα έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ειδικούς του Μάρκετινγκ.
Keywords
Τυχαία Θέματα