Πτώση των τιμών Εισροών και Εκροών σε Γεωργία και Κτηνοτροφία

Μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρυσι τόσο ο γενικός δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία όσο και ο γενικός δείκτης Εισροών. Μάλιστα η μείωση του τελευταίου ήταν μεγαλύτερη και οφείλετο κατά κύριο λόγο στην πτώση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών και δευτερευόντως στην πτώση των τιμών των ζωοτροφών.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ, τον Απρίλιο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2008 ο γενικός δείκτης τιμών Εκροών ημείωσε μείωση 1,6%, έναντι αύξησης 8,2% και μείωσης 4,1%, που είχαν σημειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2008 προς 2007 και 2007 προς 2006.Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνει αυτή την περίοδο η τιμή του ελαιολάδου, η οποία και υποχώρησε κατά 29,3% ενώ στην αντιπέρα όχθη βρέθηκαν τα δημητριακά και οι σπόροι, σημειώνοντας αύξηση 14,6%., τα άνθη με αύξηση των τιμών 23,1% και σε ότι αφορά στην κτηνοτροφία τα αυγά, οι τιμές των οποίων σημείωσαν αύξηση 9,9%.Σε σχέση τον Μάρτιο,
Keywords
Τυχαία Θέματα