Μπάμπης Βωβός: Συνομιλίες με τις πιστώτριες τράπεζες για το ακίνητο στο Βοτανικό

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της εταιρείας Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική διευκρινίζει ότι, μεταξύ των θέσεων και μορφών συνεργασίας που συζητήθηκαν με τις πιστώτριες τράπεζες, ήταν και αυτή της μεταβίβασης του ακινήτου του Βοτανικού σε μία θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), στην οποία η εταιρεία θα ήταν μοναδική μέτοχος με ποσοστό 100% (και όχι μέλη της οικογενείας Βωβού).Πάντως, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια σχετική συμφωνία.
Keywords
Τυχαία Θέματα