ΠΟΜΙΔΑ: Τί ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Με επιστολή της προς το υπουργείο Περιβάλλοντος η ΠΟΜΙΔΑ ζητά, όσον αφορά τη ρύθμιση της αλλαγής χρήσης νόμιμα δομημένων όγκων (ημιυπαίθριοι κλπ.), να είναι πιο ελκυστική και λιγότερο γραφειοκρατική για τους πολίτες. Επιπλέον, κάνει λόγο και για μικρότερους επιμέρους φόρους.Ζητά ακόμη η νέα ρύθμιση να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οικοδομές, οι οποίες έχουν λάβει οικοδομική άδεια μέχρι και την ημέρα, που θα ανακοινωθεί από το υπουργείο.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότερες προτάσεις της είναι οι εξής:

1. Μείωση εισφοράς για τα υπόγεια: H ισχύουσα ρύθμιση ορθά καλύπτει και άλλες περιπτώσεις αλλαγής χρήσης νόμιμα δομημένων χώρων στα ισόγεια των κτιρίων, αλλά κυρίως στα υπόγεια. Επειδή στα υπόγεια τα εμβαδά των χώρων, που έχουν αλλάξει χρήση δεν είναι μικρά, όπως των ημιυπαιθρίων, και πολλά από αυτά βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλες τιμές ζώνης, η εκτίμησή μας είναι ότι το μέτρο θα σημειώσει μεγάλη δημοσιονομική αποτυχία, καθόσον οι ενδιαφερόμενοι θα απόσχουν μαζ

Keywords
Τυχαία Θέματα