Παρατηρητηρίο Κ.τ.Π.: Πρόκληση η συμμετοχή των Ελλήνων στη νέα εποχή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η συμμετοχή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της νέας εποχής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με έρευνα του παρατηρητηρίου για την κοινωνία της πληροφορίας με τίτλο "Πώς οι τεχνολογίες «web 2.0» συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση".Σύμφωνα με την έρευνα θετική είναι η στάση των Ελλήνων στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας τα παραγόμενα οφέλη, ωστόσο, το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες παραμένει ακόμα χαμηλό.Επιπλέον
τα στοιχεία πουπροκύπτουν από την έρευνα υποδεικνύπουν, μεγαλύτερη εξωστρέφεια στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία σηματοδοτείται από διαφάνεια και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών.Οι τεχνολογίες «web 2.0» αποτελούν το μέσο για ενεργή εμπλοκή των πολιτών στη διακυβέρνηση, επιτρέποντάς τους να φτάνουν στην καινοτομία πολύ γρηγορότερα από ότι οι κυβερνήσεις.Οι Έλληνες χρήστες του δ
Keywords
Τυχαία Θέματα