Ο.Π.Α.Π: Η κυρία Μαρίνα Ρούσσου προϊστάμενη στο τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων

Τοποθετήθηκε η κυρία Μαρίνα Ρούσσου στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων, της ανεξάρτητης Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, ως Προϊσταμένης του Τμήματος του Ο.Π.Α.Π, σε αντικατάσταση της κυρίας, Ελένης Μητροπούλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ο.Π.Α.Π σήμερα, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η παραπάνω τοποθέτηση έχει ισχύ από τις 7 Ιανουαρίου 2010.

Keywords
Τυχαία Θέματα