Μαξίμ: Η ΕΚΤΕ δεν εξαγοράζει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μαξίμ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δεν τελεσφόρησε η πώληση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας από την εταιρεία ΕΚΤΕ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έναντι του ποσού του 1.000.000 ευρώ που είχε αποφασισθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09.12.2009 με σκοπό να δοθεί το ποσό για την καταβολή υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης από τις 14.09.2009. Η εταιρεία ΕΚΤΕ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι υπαναχωρεί από την αρχική της απόφαση ως προς το ενδιαφέρον της για την αγορά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας.

Keywords
Τυχαία Θέματα