Ελεγχοι σε ανελκυστήρες πλοίων από την ΤUV HELLAS

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης - Πιστοποίησης ΤUV HELLAS, τηρώντας όλες τις τυπικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας Π.Δ. 316/2001 (ΔΕΚ212/Α/2001 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/18/ΕΚ), έγινε ο πρώτος Οργανισμός που έλαβε έγκριση από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων στους ανελκυστήρες των εμπορικών και επιβατικών πλοίων ...
Keywords
Τυχαία Θέματα