Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων

Να προσκομίσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει η εγγραφή τους στο Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων καλεί η Νομαρχία Πειραιά όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 3551/2007 «Μητρώο επιχειρήσεων, ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης πλοίων» οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας Πειραιά εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2642/98 και για τις οποίες οι αποφάσει

Keywords
Τυχαία Θέματα