ΝΕΛ: Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Η NEL Lines ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρόκειται για τους διαγωνισμούς: α) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, Τμήμα Β, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 3327.1/28/09/28-5-2009 προκήρυξης με θέμα "Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών" που θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, β) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, Τμήμα Β, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 3327.1/30/09/29-5-2009 προκήρυξης με θέμα "Προκήρυξη Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας
Keywords
Τυχαία Θέματα