Σε εκκαθάριση η Ωμέγα ΑΕΕΧ

Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Ωμέγα ΑΕΕΧ. Οπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 516η/13.7.2009 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15.6.2009 για λύση και θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάριση, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της. Η εκκαθάριση της Εταιρίας προχωρά σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών».
Keywords
Τυχαία Θέματα